Tihei mauri ora                                         
Tihe winiwini  
Tihe wanawana
Ki te Waitangi i hua ai a Kupe
Tihe toa, he toa  
Tihe taua, he taua
Tama i whakaputa, puta ki tua
Puta ki te whai ao, ki te ao marama  
Tihe mauri ora.     
te tangi o George Maniapoto
Doug - JC - The Boss - Judy - Archie -  Sel  - Mike Beazley - Tonga - Gedge - Mack - Bluett - Bill

       Willis -   ?  -  Terry - JB - Nooks - Mike Perreau          ..... who is the ??
WHISKEY COMPANY REPS at GEORGES TANGI