914611 Colonel HOTOP, Peter Gibson. MBE.  

"our Boss" passed away 30 April 2019- He mea nui koe ki a matou katoa -
Haere i runga i te rangimarie
inaianei ki tou okiokinga...