Capt EI Manuera MC
304479
2012

Topatopa ana te manu, tau ana te titiro ki  
ngā au moana, ki ngā mau o te whenua, ki
ngā ara tawhito i ahu mai ai ngā tūpuna i
Wawauātea.
Ki ngā takahanga i mahue iho i te hunga
wairua.Ka ngaro ki Hawaiki-nui, Hawaiki-
roa, Hawaiki-pāmamao.
E papa ana te whatitiri hikohiko te uira kua
hinga e koe te papa, e te rangatira.
Moe mai ra
“Lieutenant Colonel Eru Manuera served his country with great pride and courage.
His bravery was aptly recognised with the Military Cross for gallant and
distinguished services in Sarawak. He will forever be remembered for his valour
within the ranks of Tumatauenga"

Achieved the rank of Lieutenant Colonel.
Kua haruru ano te whenua i te hingatanga i te tahi o nga rakau nui a Tane