304479
2012
    Topatopa ana te manu, tau ana te titiro ki ngā au moana, ki ngā mau o te whenua,
                  ki ngā ara tawhito i ahu mai ai ngā tūpuna i Wawauātea.
    Ki ngā takahanga i mahue iho i te hunga wairua.Ka ngaro ki Hawaiki-nui, Hawaiki-
                                     roa, Hawaiki-pāmamao.
    E papa ana te whatitiri hikohiko te uira kua hinga e koe te papa, e te rangatira.
                                           Moe mai ra     

“Lieutenant Colonel Eru Manuera served his country with great pride and courage.
His bravery was aptly recognised with the Military Cross for gallant and distinguished
services in Sarawak. He will forever be remembered for his valour within the ranks of
Tumatauenga"

Achieved the rank of Lieutenant Colonel.

Kua haruru ano te whenua i te hingatanga i te tahi o nga rakau nui a Tane
Capt EI MANUERA MC