Tihei mauri ora
Tihe winiwini  
Tihe wanawana
Ki te Waitangi i hua ai a Kupe
Tihe toa, he toa  
Tihe taua, he taua
Tama i whakaputa, puta ki tua
Puta ki te whai ao, ki te ao marama  
Tihe mauri ora.  
Doug - JC - The Boss - Judy - Archie -  Sel  - Mike Beazley - Tonga - Gedge - Mack - Bluett - Bill
            Willis -   ?  -  Terry - JB - Nooks - Mike Perreau  
Te tangi o George Maniapoto